Cách sử dụng phân đạm hiệu quả

Cách sử dụng phân đạm hiệu quả

Để việc sử dụng phân đạm đạt hiệu quả cao, người nông dân cần thực hiện tốt công việc sau:

Phân đạm cần phải được bảo quản tốt, xây dựng kho tàng cẩn thận, không bị ngoại cảnh tác động. Phân đạm được đựng trong túi nilông bịt kín. Không để phân đạm cùng với các loại phân khác.

Khi bón phân đạm cho cây trồng cần căn cứ vào tính chất đất, đặc điểm sinh trưởng của cây để lựa chọn loại phân đạm bón cho hợp lý. Cây có nhu cầu với N rất khác nhau. Có cây yêu cầu nhiều N, có cây lại yêu cầu ít. Nếu bón đúng lượng phân đạm cây yêu cầu thì cây sinh trưởng mạnh còn bón quá thừa hoặc quá thiếu thì sẽ cản trở các hoạt động của cây.

Ở các thời điếm khác nhau, nhu cầu về đạm của cây cũng khác nhau. Nên bón phân đạm vào thòi kỳ cây sinh trưởng mạnh nhất.

Bón phân đạm cần lưu ý tới diễn biến thời tiết. Không nên bón phân đạm lúc mưa to, lúc ruộng vườn đầy nước, cần bón đạm đúng liều lượng và cân đối với phân lân và phân kali.

Không nên bón phân đạm tập trung vào một thời điểm, mà cần chia thành nhiều lần để bón và bón vãi đều trên mặt đất ở những nơi cần bón.