Hợp tác xã Lào Cai

Hợp tác xã Lào Cai

Dự án: Hợp tác xã Lào Cai

Mô tả: Cung cấp phân bón cho hợp tác xã nuôi trồng rau sạch

Địa điểm: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Một số hình ảnh của dự án:

BÀI VIẾT KHÁC