Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất

Nhằm phát triển quy mô của Công ty, đa dạng hóa lĩnh vực họat động và kinh doanh, cuối năm 2017, đầu năm 2018, Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Super Lân và NPK tại   Lào Cai. Nhà máy được xây dựng trên khu đất rộng gần 10 ha, trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai (Nơi có trữ lượng mỏ quặng Apatit làm nguyên liệu sản xuất phân lân), với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ, có công suất 200.000 tấn super Lân và 100.000 tấn NPK dạng hạt/năm.

Dự án được đầu tư làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ, đầu tư xây dựng hơn 10 hạng mục và dây truyền sản xuất, dự kiến công suất của nhà máy là 100.000 tấn super Lân Lào Cai và 50.000 tấn NPK Lào Cai/ năm. Giai đoạn 2, nhà máy sẽ được nâng công suất lên 200.000 tấn super lân và 100.000 tấn NPK dạng hạt một năm.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 của nhà máyvà chính thức đi vào họat động.

Với truyền thống và uy tín là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh phân bón hàng chục năm qua, sản phẩm phân super Lân  và phân NPK  của Công ty Cổ phần phân lân nủng chảy Lào Cai ra đời sẽ bổ sung kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước với chất lượng uy tín và ổn định.