PHÂN BÓN NPK ĐA DỤNG

PHÂN BÓN NPK ĐA DỤNG

: PB_01
:
:

Phân bón là "thức ăn" do con người bổ sung cho cây trồng. Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là: đạm(N), lân(P), và kali(K). Ngoài các chất trên, còn có các nhóm nguyên tố vi lượng...

Số lượng:

:

Phân bón được chia làm 3 nhóm chính: phân hữu cơphân hóa học (phân vô cơ) và phân vi sinh, với sự khác biệt lớn giữa chúng là nguồn gốc, chứ không phải là những sự khác biệt trong thành phần dinh dưỡng.

Các loại phân bón hữu cơ và một số loại phân bón khai thác vô cơ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ, trong khi các loại phân bón hoá học tổng hợp vô cơ chỉ được phát triển mạnh từ thời cách mạng công nghiệp. Sự hiểu biết và sử dụng tốt các loại phân bón là những thành phần quan trọng của cuộc Cách mạng Nông nghiệp Anh tiền công nghiệp và cuộc cách mạng xanh công nghiệp ở thế kỷ XX.

PHÂN LÂN NUNG CHẢY DẠNG CÁT (≤ 2 MM)

Cỡ hạt ≤ 2mm

Là loại phân đa lượng, ngoài chất dinh dưỡng chính là P2O5 còn có các khoáng trung lượng rất cần thiết cho cây trồng và cải tạo đất như CaO; MgO; SiO2 và các khoáng vi lượng: Cu; Bo; Mn; Zn: Mo; Co…

 

PHÂN LÂN NUNG CHẢY DẠNG BỘT (0,25 mm)

Cỡ hạt ≤ 0,25mm

Là loại phân đa chất, ngoài chất dinh dưỡng chính là lân (P2O5) còn có các chất dinh dưỡng khác rất cần thiết cho cây trồng và cải tạo đất như vôi (canxi), manhê, silic, đồng, bo, mangan, kẽm, molipden, coban…

NPKSi 10-5-10-1

Thành phần: - Đạm (N: 10%) - Lân (P2O5: 5%) - Kali (K2O: 10%) - Silic (SiO2: 1%). - Trung lượng: Canxi (CaO), Magie (MgO), Lưu huỳnh (S). - Đặc biệt có bổ sung thêm các vi lượng dạng dễ tiêu MNC như: Đồng (Cu), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Molipđen (Mo), Bo (B), Sắt (Fe),...