Sản xuất công nghiệp tại Lào Cai khởi sắc

Sản xuất công nghiệp tại Lào Cai khởi sắc

Do đầu năm tình hình có nhiều biến động, giá phân bón, hóa chất giảm sâu cùng với khó khăn do điều chỉnh chính sách thuế và trùng vào dịp nghỉ Tết… nên hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Lào Cai suy giảm. Tuy nhiên, sang quý 2, thị trường một số sản phẩm như thép, đồng, phân bón, hóa chất đã dần hồi phục. Trong quý 2, trên địa bàn Lào Cai cũng đã có thêm 2 dự án phốt pho vàng, 01 dự án axít và 2 dự án thủy điện hoàn thành đi vào hoạt động đã góp phần giúp cho bức tranh công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu khởi sắc. Đến quý 3 thì sản phẩm đồng giá bán tăng nhẹ đã giúp các doanh nghiệp phát huy sản xuất vượt công suất thiết kế, giá bán phôi thép tăng mạnh nên luyện thép cũng đã đạt được công suất thiết kế. Sản xuất phân bón trong quý 3 khá ổn định, nhất là đối với sản phẩm DAP đã tăng trưởng mạnh. Số liệu thống kê cho thấy, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ở Lào Cai 9 tháng đầu năm đã đạt 18.158 tỷ đồng (giá 2010), bằng 74% kế hoạch năm, tăng 14,27% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, lĩnh vực khai thác khoáng sản giá trị sản xuất đạt 2.398 tỷ đồng, bằng 91,73% kế hoạch và tăng 47,5% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa tăng mạnh do cung cấp ổn định cho nhà máy gang thép trên địa bàn và phục vụ xuất khẩu. Trong tháng 9/2017, Chính phủ đã có chủ trương cho xuất khẩu quặng apatít nghèo, điều này cũng đã tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực khai thác khoáng sản trong thời gian tới. Một số sản phẩm quặng ở Lào Cai khai thác tăng mạnh so với 9 tháng đầu năm 2016 như penfát tăng tới 136%, quặng sắt tăng 120%...

Đối với hoạt động chế biến, nhờ giá đồng tăng nhẹ, giá phôi thép tăng mạnh (đạt 12 triệu đồng/tấn) nên luyện đồng phát huy vượt công suất, luyện thép đạt gần mức công suất thiết kế. Sản xuất phân bón DAP tăng mạnh từ quý 2 do được tiếp sức từ việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP nhập khẩu. Sản phẩm hóa chất đầu kỳ tồn kho lớn nên sản xuất bị cầm chừng, nhưng từ giữa quý 2 đã tiêu thụ tốt và sản lượng đang tăng trở lại. Tính chung giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.942 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với sản xuất điện, nước, trong 4 tháng đầu năm mưa ít, 2 nhà máy điện trên địa bàn gặp sự cố nên sản lượng điện đạt thấp. Từ tháng 5 lượng mưa tăng dần cùng với 4 nhà máy điện mới đi vào hoạt động đưa tổng số dự án điện hoàn thành và phát điện trên địa bàn là 40 dự án, tổng công suất lắp máy là 646,1 MW, nên sản lượng điện tăng nhanh. Sản lượng điện do các nhà máy thủy điện trên địa bàn đã phát đạt 2.174,9 triệu kwh, bằng 80,5% kế hoạch. Tính chung tổng giá trị sản xuất công nghiệp điện, nước và rác thải trên địa bàn đạt 3.942,7 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Nguồn điện lưới phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt trong 9 tháng đầu năm ở Lào Cai diễn biến cơ bản ổn định. Công suất phụ tải lớn nhất (Pmax) toàn tỉnh đạt 410 MW, trung bình là 200 MW, điện năng tiêu thụ bình quân khoảng 6,2 triệu KWh. Sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt 1.681 triệu KWh.

Ngoài ra, sản xuất tiểu thủ công nghiệp cũng có nhiều khởi sắc với tổng giá trị đạt trên 1.380 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016. Các hoạt động chế biến lâm sản, khai thác đá - cát - sỏi, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuât bún, bánh phở, đậu phụ, xay xát lương thực… duy trì ổn định và tăng trưởng.

Nguồn: Ngọc Quỳnh/Báo Công Thương điện tử